TRILON-B (SODIUM EDTA )

Garanti Edilen İçerik w/w: 
TRILON-B (SODIUM EDTA )
Ambalaj: 
25

Görünümü :Beyaz, toz

Ambalaj: 25 kg Torba

Özellikleri: Trilon B beyaz tozdur. Su ve polar solventlerde çözünür. 150-200 oC’de dekompoze olur, yavaş yavaş kristalizasyon suyu verir ve rengini kaybeder.

Kullanım alanları:Salata sosları, margarin, mayonez, işlenmiş meyve ve sebze, konserve balık ve alkolsüz içecekler gibi çeşitli alanlarda kullanılan bir kelatlama ajanıdır.
Gıdaların üretiminde kullanılan ve modern gıda üretim teknolojilerinin bir parçası olan makinalardan kaynaklanan metal kontaminasyonunu elimine ederek, ileri safhalarda söz konusu bulaşmaların yol açacağı bulaşmaların yol açacağı acılaşma ve renk kayıplarını önler.

TRILON B TİPLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Trilon B’de bulunan aktif madde , uluslar arası olarak ifade edilen EDTA’dır. EDTA kompleks reaksiyonlarında yer alan 6 fonsyonel gruplu bir aminokarboksilik asittir.

Özellikler:Trilon B beyaz tozdur. Su ve polar solventlerde çözünür. 150-200 oC’de dekompze olur, yavaş yavaş kristalizasyon suyu verir ve rengini kaybeder.

Kompleks oluşturma: En önemli özelliği Ca, Mg, Cu, Zn, Cd, Kurşun, mangan, demir, Al, civa ve diğer polivalent metal iyonlarıyla geniş bir pH aralığında suda çözünür kompleksler oluşturabilme kabiliyetleridir. Kompleksleşme reaksiyonu sıcaklıktan çok fazla etkilenmez.

Merkezi metal iyonu, onu tipik kimyasal reaksiyonlarında yer almasını engelleyen ligand tarafından daha çok yada daha az bütünlükle çevrelenir. Bu çeşit kompleksler özellikle alkali ortama ve yüksek sıcaklıkara karşı stabildir.

Kimyasal stabilite:Trilon B çeşitleri, 200 oC’de basınç altında uzun bir periyodda hidrolize karşı gösterdikleri dirençte inorganik kompleks yapıcı ajanlardan farklılık gösterir.

Trilon B çeşitleri güçlü asit ve alkalilere karşı dirençlidir. Kromik asitte, potasyum permanganat ve diğer okside edici ajanlarla (BVT hariç) uzayan periyotlarda yavaş yavaş bozunur. Klor verici maddeler, bütün Trilon B çeşitlerinin performansında etkilidir. Ve toprak alkali ve ağır metal komplekslerini bozabilirler.

Trilon B çeşitleri, paslanmaz çelik veya cam kaplarda veya plastikle süslenmiş parlaklık verilmiş kaplarda çözülmüş olmalıdır. Bakır ve gulvenize çelik kullanılmamalıdır.

Uygulamalar:Kargaşaya neden olan bir rol oynayan metal iyonlarının yer aldığı endüstriyel proseslerde kullanılır. Su yumuşatmak ve toprak alkali ve ağır metal safsızlıkları uzaklaştırmak için kullanılır. Sık sık evde ve end.kullanım için temizleyici ve deterjanlara katılırlar.

Çöken metal tozları ve hidroksitler Trilon B’de çözünebilirler.

Su yumuşatma:Trilon B çeşitleri, soğutma ve proses suyunu yumuşatmak için kullanılabilir ancak bakır, çinko, Al ve demirsiz alaşımları korozyona uğratabilir. Fe içermeyen metaller korozyona karşı denetlenmelidir.

Trilon B çeşitleri, nötralden-alkaliye doğru pH aralığında en çok etkililiktedirler. Bazı sertlik kalıntısı istenmeyen uygulamalarda stokiyometrik oranlardan daha az oranlarda kullanılabilir. Trilon B çeşitleri ayrıca kazan besleme suyunu yumuşatmak için kullanılabilir.

Çamaşır deterjanları: Trilon B çeşitlerinin en önemli özelliği kompleks yapma kapasitesinin yüksek oluşu ve hidrolize karşı direnç göstermesidir.
Ayrıca kompleksin, yükselen sıcaklıkta alkali ortamda kararlı olduğu da önem taşır.

Deterjanlarda Trilon B çeşitlerinin en önemli fonksyonu perborat ve perkarbonat ağartmasını kararlı yapmaktır. Dekompozisyonu katalizeyen ağır metallerin eser miktarlarının engellemek için % 0,5-0,1 kadar az gereklidir.

Sabun:Trilon B kalıp sabuna, tuvalet sabunlarına, ve traş sabunlarına renk kaybı ve küf (ekşime, kokma) oluşumunu önlemek amacıyla eklenebilir. (üretim sırasında ekipmanlar sebebiyle sabuna metal parçalar değebilir.) Trilon B kalıp sabuna sabunlaşmadan sonra, şekil verilmeden önce katılabilir. Trilon B toz: Kalıp sabuna: % 0,1-0,2; sıvı sabuna: yaklaşık % 1 oranında eklenmesi gerekir.

Kozmetik ve tuvalet malzemeleri:

Temizleyici ve yağ gidericiler:Trilon B’nin çözünürlüğü ve hidrolize karşı direnci, onu endüstriyel ve kurumsal temizleyici ve yağ gidericilerde kullanışlı yapar.

Su taşıyan kalıntıların, temizlenmiş yüzeye yerleşmesini engeller ve boru,nozzle ve tanklarda pul oluşumunu önler. Ayrıca, temizleme prosesinin tamamı boyunca deterjanlıklarını ilerleten yüzey aktiflerle etkileşim içindedirler. Trilon B çeşitleri öyle çözünürlerdir ki, birçok formülasyonlarda bulunan fosfatların tamamını veya birkaçının yerini almak için kulanılır. Trilon B çeşitleri, emülsiyonlara(yağlayıcı, parlatıcı dahil), su sertliği ve polivalent metal iyonlarının etkisini en aza indirmek için katılabilir.

Elektrolizle kaplama:Trilon B tuzu, polifosfatları stabilize etmek için ve kireç sabunlarının topaklaşmasını önlemek için alkali yağ gidericilerin bütün çeşitlerine katılır.

Bu yağ giderme banyolarının çalışma süresini uzatır.

Trilon B tozu, nötral ve alkali pas giderme ve pul giderme (birikinti giderme) banyolarında kullanılır.

Fotoğrafçılık:Trilon B çeşitleri gibi kompleks yapıcı ajanlar, eğer fotoğrafçılıkta kullanılan geliştiriciler sert su ile yapılmışsa, bu geliştiricilere çökmeyi önlemek amacıyla katılır.

Kauçuk: Kauçuğun polimerizasyonunda kullanılan katalizör sistemlerinde demir iyonlarını bağlamak için kullanılırlar.

Baskı mürekkepleri: Trilon BD

Kağıt ve kağıt hamuru: Trilon BX

Isı değiştiricisi: Trilon BAT sıvı.

Diğer uygulamalar:Trilon B çeşitleri, metallerin ayrılması veya ekstrakte edilmesi zorunlu olan durumlarda kimya endüstrisinde kullanılırlar. Trilon B çeşitleri radyoaktif dekontaminasyon proseslerinde kullanışlıdır. Çözünmeyen oksitler veya radyoaktif elementleri çözmek için kullanılırlar. Kompleks, sert yüzeylerden veya ciltten kolaylıkla uzaklaştırılabilir. Formülasyonlar, eğer bir yüzey aktif içerirlerse daha etlidir.

Trilon B çeşitleri tekstilde bir çok ağartma, boyama ve bitirme proseslerinde kullanılabilir.

Güvenlik:pH’daki artış güçlü bir kokuya sahip amonyak ayrılmasıyla sonuçlanır. EDTA atık sudan biyotik veya abiyotik proseslerle uzaklaştırılabilir.