SODIUM MOLIBDATE

Garanti Edilen İçerik w/w: 
SUDA ÇÖZÜNÜR MOLİBDEN (Mo)%39
Ambalaj: 
25

Görünümü : Beyaz toz

Kimyasal Adı : Molybdic acid, disodium salt, dihydrate.

Kimyasal Formülü : Na2MoO4.2H2O

Ambalaj Şekli : 25 Kg. çuvallarda

Kullanım Alanları :

Molibden geçiş metallerinden olup saf halde gümüşümsü beyaz renkli ve çok serttir. Ergime sıcaklığı oldukça yüksektir. Az miktarda ilavesiyle çeliğin daha da sertleştirilmesi sağlanabilir. Molibden bitkilerin beslenmesinde de önemli olup bazı enzimlerde yer alır.

Molibden, wulfenit (PbMoO4) veya powellit (CaMoO4) gibi minerallerde bulunursa da, asıl ticari molibden kaynağı molibdenittir (MoS2). Molibden doğrudan madencilik yoluyla ve bakır madenciliği sırasında yan ürün olarak ta elde edilebilir. Molibden, cevherlerinde %0.01 den %0.5 e değişen miktarlarda bulunur.

Kimyasal özellikleri bakımından krom ve wolfram ile benzerlik gösteren molibden; yüksek ergime ve kaynama noktası, yüksek ısı dayanımı, yüksek ısı iletkenliği ve düşük termal genleşme gibi üstün özelliklere sahiptir. Molibden 2623 °C de ergir. Bu özelliği ile metaller arasında altıncı sırayı alır. 4639 °C de kaynayan molibden, soğukta havadan etkilenmez, akkor halindeyken oksitlenir, nitrik ve sülfürik asitlerden etkilenir, yüksek sıcaklıkta su buharını ayrıştırır. Molibden’in yoğunluğu 10,28 gr/cm3 tür.

Kullanım Alanları

Özellikle molibden eksikliği olan topraklarda brokoli ve karnabahar tohumlarının işlenmesi için kullanılması önerilmiştir.
Bununla birlikte, 0.3 ppm'lik bir seviyedeki sodyum molibdatın hayvanlarda, özellikle sığırlarda bakır eksikliklerine neden olabileceği için dikkat edilmelidir.
Korozyon önleme için endüstride kullanılır, çünkü oksitleyici olmayan anodik bir inhibitördür.
Sodyum molibdat ilavesi, nitrit-amin ile inhibe edilen sıvıların nitrit ihtiyacını önemli ölçüde azaltır ve karboksilat tuzu akışkanlarının korozyon korumasını geliştirir.
Galvanik korozyonun bimetal yapıdan dolayı potansiyel olduğu endüstriyel su arıtma uygulamalarında, sodyum nitritten çok sodyum molibdat uygulaması tercih edilir.
Sodyum molibdat, daha düşük ppm'lik molibdat dozajlamanın dolaşımdaki suyun daha düşük iletkenliğine sahip olması avantajına sahiptir. 50-100 ppm düzeyindeki sodyum molibdat, 800 + ppm seviyelerinde sodyum nitrit olan korozyon inhibisyonu ile aynı seviyeleri sunar.
Daha düşük konsantrasyonlarda sodyum molibdat kullanarak iletkenlik minimumda tutulur ve böylece galvanik korozyon potansiyelleri azaltılır