BLUE AGRO GROWER LEAF 18-05-18+2MgO+(19SO3)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % (w/w)
Toplam Azot 18%
Amonyak Azotu (NH4-N) 10,80%
Nitrat Azotu (NO3-N) 7,20%
"Nötral Amonyum Sitrat ve
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)" 5%
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) 4,50%
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) 18%
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) 2%
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) 19%
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) 19%
Suda Çözünür Bor (B) 0,10%
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0,10%
KLOR İÇERİĞİ (Cl)

BLUE AGRO GOWER LEAF 18 + 5 + 18 + 2MgO + (19SO3)+ME

Yüksek magnezyum seviyesi, bitkideki klorofil seviyesini arttırır ve fotosentezi yoğunlaştırır ve kükürt içeriği, bu elementle bitkilerin ihtiyaçlarını karşılar.

BLUE AGRO GOWER LEAF granülleri yapışmaz, tıkanmaz ve fazla toz üretmez.

UYGULAMA TAVSİYELERİ
Tarla bitkilerinin ve korunan alanların gübrelenmesi için

1- Sırayla, lokalize ve desenli katmanlara yayılarak uygulama için

2- Sıra halinde veya bölgesel olarak uygulandığında ürünün bitkilerden 10 cm uzakta olmasına dikkat edilmelidir.

En iyi sonuçlar için, gübreler toprağın ilk 5-10 cm'sine dahil edilmelidir.

3- Ekimden önce veya ekimden 20-30 gün sonra gübre uygulayın.

4- Damla sulama yapıyorsanız, gübre damla şeridine uygulayın.

5- Uygulamadan sonra tedarik sulama önerilir.

KULLANMA DOZJLARI TAVSİYE EDLİEN

Tarımsal ürünler için 30-50 kg / da

Tarlada bulunan sebzeler: 25-50 kg / da

Korunan alanlarda sebze: 40-70 kg / da

Meyve bahçeleri / üzüm bağları: 30-50 kg / da