BLUE AGRO GROGREEN ZINC-EDTA

Ambalaj: 
1

GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER

SUDA ÇÖZÜNÜR ÇİNKO(Zn) %15

EDTA ŞELATLI ÇİNKO(Zn) %10

EDTA ŞELATIN STABİL OLDUĞU pH ARALIĞI 6-8

TAHILLAR ve BAKLAGİLLER (Buğday,Arpa ,Yulaf,Yer Fıstığı, Mısır, Fasulye, Bezelye, Çeltik, Sorgum, Pamuk, Şeker Pancarı) Topraktan 200-400 g/da Yapraktan 100-200 g/da Tohumdan 200 g/100 kg

Dikimden hemen önce noksanlık giderilinceye kadar her yıl, tekrar görülmemesi için 3 yılda bir uygulanır. Bitkide yeterli yaprak geliştiğinde hemen (erken devrede) püskürtülür. Noksanlık belirtisi görülmeden uygulanmalıdır.

NARENCİYE Yapraktan 100-200 g/da Baharda yeni sürgünlere uygulanır. Gerekiyorsa tekrarlanır. Çiçeklenme döneminde ve hasattan hemen önce uygulanmaz.

Zeytin Yapraktan 100 g/da İlkbaharda uyanma ile birlikte uygulanır ve 3-4 hafta sonra tekrarlanır.

YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİLER Yapraktan 100 g/da Çiçek tomurcukları patlamadan uygulanır. Hasattan sonra tekrarlanır.

SERT ÇEKİRDEKLİLER (Kayısı, Şeftali, Erik ) Yapraktan100 g/da Topraktan ağacın iriliğine göre 0,5 - 1 kg/ağaç.Hasattan sonra uygulanır.

Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır. Yapraklar yanabilir. Aşırı eksiklik durumunda pülverizatör, enjektör veya süzgeçle yerden düzenli olarak uygulanır.

Ceviz ve Kiraz Yapraktan 50-200 g/da Çiçeklenmeden hemen sonra yapraklara uygulanır. 2-3 hafta arayla 2 kere tekrarlanır.

TOPRAK UYGULAMSI -GENEL TAVSİYE

Sebzeler, Süs Bitkileri Meyve Ağaçları (Ağaç büyüklüğüne göre) 0,1 - 0,3 kg / da 10 - 80 g / bitki